+
ზოგიერთი ულვაშფირფიტოვანი ხოჭოს ნემატოფაუნა საქართველოში
ავტორი: ნონა მიქაია;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2009
რეიტინგი:
მონოგრაფია შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს უმაღლესი სასწავლებლების საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის, ის სასარგებლო იქნება აგრეთვე დოქტორანტებისა და მეცნიერ-თანამშრომლებისათვის, რომლებიც თავიანთ სამეცნიერო, თუ პრაქტიკულ საქმიანობაში იყენებენ ნემატოდებს, უხერხემლოების ჯგუფს, იდენტიფიცირებისა და მავნე მწერების ბიოკონტროლისათვის.

იხილეთ აგრეთვე

×