+
რეჰანის ნედლეულიდან ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელების ნატურალური არომატიზატორების მიღების რაციონალური ტექნოლოგიების დამუშავება
ავტორი: ლია კოტორაშვილი
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სასწავლო
პროფესიული, უმაღლესი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2009
რეიტინგი:
ნაშრომში გამოკვლეულია რეჰანის სამრეწველო ჯიშების ევგენოლური და ლიმონისებური რეჰანის ნედლეულის ქიმიურ-ტექნოლოგიური მაჩვენებლები, მათი ეთეროვანი ზეთები, ნედლეულისა და ეთეროვანი ზეთების გადამუშავების ნარჩენები. დამუშავებულია ახალი ტიპის ნატურალური არომატიზატორების მიღების რაციონალური ტექნოლოგიები, რომლებიც გამოყენებულია ალკოჰოლიან და უალკოჰოლო სასმელებში.

იხილეთ აგრეთვე

×