+
სუბტროპიკული ხურმის ციტოგენეტიკური თავისებურებანი
ავტორი: შორენა შარია; ქეთევან გოგინაშვილი;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2009
რეიტინგი:
მონოგრაფია მიძღვნილია საქართველოში შემოტანილ ყოველმხრივ სასარგებლო მცენარის სუბტროპიკული ხურმის (diospyros kaki) რეპროდუქციული სისტემის ციტოგენეტიკური თავისებურებების შესწავლისადმი.

იხილეთ აგრეთვე

×