+
ევროპა ჩემს გაკვეთილზე
ავტორი: სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
მომწოდებელი: მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
თემა: სასწავლო
მასწავლებლისთვის
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2017
რეიტინგი:
წიგნი განკუთვნილია მასწავლებლებისთვის და მომავალი მასწავლებლებისთვის და შექმნილია საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან თანამშრომლობით, პროექტის ფარგლებში: "ევროპა ჩემს გაკვეთილზე" (Developing special training modules for teachers on EU and Georgia's association process). წიგნი აერთიანებს იმ შესაძლო გზებს, თუ როგორ უნდა შევძლოთ სხვადასხვა საგნის სწავლებით ევროკავშირისა და ევროპის შესახებ სწავლება, თუ რა ტრადიციებზეა დაფუძნებული ქართული საგანმანათლებლო პრინციპები და რა პრაქტიკული გზები და საშუალებები არსებობს იმისათვის, რომ ერთსა და იმავე გაკვეთილზე, საგნის სწავლების პარალელურად, ჩვენს მოსწავლეებს ქვეყნის მიერ არჩეული ევროპული გზის შესახებაც ვასწავლოთ.

იხილეთ აგრეთვე

×