+
ბოროტება და სიყვარული
ავტორი: არჩილ ბიჭაშვილი
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: შემეცნებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2009
რეიტინგი:
წინამდებარე წიგნი არჩილ ბიჭაშვილის მეორე პოეტურ – პოლიტიკური კრებულია, რომელშიც შეძლებისდაგვარად გადმოცემულია ავტორის მსოფლმხედველობა თანამედროვე პოლიტიკისა და პოეტურ ჭრილში. წიგნი ეძღვნება უცხოეთში მცხოვრებ ქართულ სათვისტომოს.

იხილეთ აგრეთვე

×