+
ცხოვრება და ღვაწლი თ. გრიგოლ ორბელიანისა
ავტორი: იონა მეუნარგია
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სასწავლო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 1905
რეიტინგი:
მოცემულ ნაშრომში აღწერილია გრიგოლ ორბელიანი ცხოვრება, მოღვაწეობა და ის ღვაწლი, რაც შემდგომ თაობებს უანდერძა.

იხილეთ აგრეთვე

×