+
სიმინდის ზოგიერთი ჰიბრიდისა და პოპულაციის ბიოლოგიური თავისებურებანი
ავტორი: თამარ ზარანდია;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2008
რეიტინგი:
მონოგრაფიაში განხილულია სიმინდის კულტურაში ავტორის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები. მოცემულია სიმინდის აბორიგენული ჯიშების გენოფონდი და მისი სელექციური ღირსება. გამოყოფილია პერსპექტიული ჰიბრიდები და მუტანტები, რომლების საინტერესოა წარმოებისათვის.

იხილეთ აგრეთვე

×