+
ქალის ტვინის თავისებურებანი
ავტორი: თეიმურაზ კუხალაშვილი;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2009
რეიტინგი:
წიგნში თავმოყრილია სხვადასხვა დროისა და სხვადასხვა პერიოდული გამოცემების რჩეული პუბლიკაციები. ზოგი მათგანი უცხოური ლიტერატურის დამუშავების შედეგადაა შექმნილი, ზოგი საისტორიო არქივში მიკვლეულ პირველწყაროს ეფუძნება, რამდენიმე აქტუალურ საკითხებზე კი თანამედროე გამოხმაურებაა. ნაშრომი გამიზნულია, როგორც სამედიცინო საზოგადოების, ისე მკითხველთა ფართო წრისათვის.

იხილეთ აგრეთვე

×