+
საქართველოს ძირეული ტყეები
ავტორი: რევაზ ქვაჩაკიძე; კახა იაშაღაშვილი; ნიკოლოზ ლაჩაშვილი;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
პროფესიული, უმაღლესი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2004
რეიტინგი:
წიგნის პირველ ნაწილში განხილულია ძირეული ტყეების ფორმაციების – ქართული მუხის მუხნარის, წიფლნარის, ნაძვნარის და სოჭნარის ანთროპოგენური სუქცესიები აღმოსავლეთ საქართველოში. დადგენილია დიგრესულ-სუქცესიური რიგები და სტადიები. მეორე ნაწილი ეძღვნება ძირეული ტყეების პრობლემას საქართველოში.

იხილეთ აგრეთვე

×