+
ფრინველის ნორმალური ანატომია
ავტორი: გივი რამიშვილი;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სასწავლო
პროფესიული, უმაღლესი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2009
რეიტინგი:
საქართველოს განათლების სამინისტრომ დაამტკიცა სახელმძღვანელოდ სავეტერინარო მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის-წინამდებარე ნაშრომი. იგი წარმოადგენს ძირითად სახელმძღვანელოს სავეტერინარო მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. სახელმძღვანელო დახმარებას გაუწევს ზოოსაინჟინრო და ტექნოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებს საგნის ათვისებაში.

იხილეთ აგრეთვე

×