+
დახურულ გრუნტში ძირითადი მავნე მწერებისაგან ბოსტნეული კულტურების დაცვის ღონისძიებების შემუშავება თანამედროვე საშუალებების გამოყე
ავტორი: ნინო ჭანტურია;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
პროფესიული, უმაღლესი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2009
რეიტინგი:
მონოგრაფია ეძღვნება დახურულ გრუნტში ძირითადი მავნე მწერებისაგან ბოსტნეული კულტურების დაცვის ღონისძიებების შემუშავებას თანამედროვე საშუალებების გამოყენებით. მოსახლეობის ბოსტნეული კულტურებით მომარაგებაში მნიშვნელოვანი წილი სათბურიდან მიღებულ პროდუქციას უჭირავს. დახურულ გრუნტში მრავალი მავნე ორგანიზმია გავრცელებული, რომლებიც მნიშვნელოვნად აზიანებენ მცენარეებს და ამცირებენ მოსავალს. სათბურის სწორი მართვა, მავნებელ-დაავადებების მიმართ ოპტიმალური ღონისძიებების ჩატარება დიდად ამცირებს პროდუქციის წარმოებაზე გაწეულ ხარჯებს, ზრდის მოსავალს და მის ხარისხს.

იხილეთ აგრეთვე

×