+
პარაზიტოლოგიის აქტუალური პრობლემები საქართველოში : სამეცნიერო შრომათა კრებული _ ტომი X
ავტორი: საქართველოს პარაზიტოლოგთა ასოციაცია
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2009
რეიტინგი:

საქართველოს პარაზიტოლოგთა ასოციაცია აერთიანებს ოთხი პროფილის (ბიოლოგიურ, სამედიცინო, სავეტერინარო და მცენარეთა) პარაზიტოლოგებს, რომლებიც მოღვაწეობენ სსიპ – ზოოლოგიის ინსტიტუტში, ს.ვირსალაძის სახელობის სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტსა და საქართველოს სახელმწიფო აგრარულ უნივერსიტეტში. საქართველოს პარაზიტოლოგები საკუთარი სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შედეგებს აჯამებენ ასოციაციის კონფერენციებზე, რომელთა მუდმივი დევიზია – პარაზიტოლოგიის აქტუალური პრობლემები საქართველოში. 

იხილეთ აგრეთვე

×