+
მიგრაციული ექსპანსიის დასასრული და რუსეთის "ახალი მიგრაციული პოლიტიკა"
ავტორი: მირიან ტუხაშვილი
თემა: სასწავლო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2009
რეიტინგი:
ნაშრომში გაანალიზებულია რუსეთის საუკუნოებრივი მიგრაციული ექსპანსია, შეფასებულია მისი შედეგი. მდიდარი ლიტერატურისა და სტატისტიკური მასალის ანალიზით ნაჩვენებია რუსეთის დემოგრაფიული დეპრესია და იმიგრაციული პოლიტიკის გააქტიურების აუცილებლობა, ახალი მიგრაციული პოლიტიკის პოზიტიური მხარე, გეოსტრატეგიული პარადიგმის - მიწების შეკრებიდან - ხალხების შეკრებისაკენ ფორმირება. ამ ფონზე გადმოცემულია რუსეთში გამძაფებრული მიგრანტოფობია, რომელიც ეთნოფობიასა და უკიდურეს ქართველოფობიაშია გადაზრდილი, რაც მძიმე მდგომარეობაში აყენებს ჩვენს თანამემამულეებს.

იხილეთ აგრეთვე

×
საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში