+
დანახარჯების აღრიცხვის სისტემები
ავტორი: იზოლდა ჭილაძე
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სასწავლო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2009
რეიტინგი:
მონოგრაფიაში განხილულია წარმოების დანახარჯების კლასიფიკაცია და მათი აღრიცხვის ინტეგრირებული და არაინტეგრირებული სისტემები. მოცემულია ამ სისტემების შედარებითი დახასიათება. შრომაში გადმოცემული საკითხები დააინტერესებს ეკონომიკური მიმართულების ყველა პრაქტიკოსსა და თეორეტიკოსს.-შესავალი; დანახარჯების კლასიფიკაცია; დანახარჯების აღრიცხვის ზოგადი სქემა; დანახარჯთა აღრიცხვის არაინტეგრირებული სისტემა; დანახარჯთა აღრიცხვის ინტეგრირებული სისტემა; დანახარჯების რელევანტური კალკულაცია;

იხილეთ აგრეთვე

×