+
და ვანთებ სანთელს
ავტორი: ვახტანგ ჭანკოტაძე
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: მხატვრული
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2007
რეიტინგი:
წიგნში თავმოყრილია იმ ადამიანების შემოკლებული ბიოგრაფიული მონაცემები, რომლებმაც, პირდაპირ თუ ირიბად, იქონიეს გავლენა ავტორის ცხოვრებაზე და რომლებიც დღეს აღარ არიან ჩვენს გვერდით

იხილეთ აგრეთვე

×