+
საბჭოური პოლიტიკა და საქართველოს ეროვნული უმცირესობა
ავტორი: ავთანდილ სონღულაშვილი
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2018
რეიტინგი:
ნაშრომში ქართული და უცხოური წყაროების, საარქივო დოკუმენტების და მდიდარი სამეცნიერო ლიტერატურის გათვალისწინებით, შესწავლილია ეროვნული უმცირესობების ადგილი და როლი საბჭოთა რეჟიმის პერიოდის საქართველოში.

იხილეთ აგრეთვე

×