+
საბჭოთა რეჟიმი და ქართული ეროვნული იდეა (1921-1991)
ავტორი: ნატო სონღულაშვილი
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2018
რეიტინგი:
ნაშრომში დოკუმენტური წყაროების, საარქივო მასალის, რომელთა დიდი ნაწილი პირველად შემოდის სამეცნიერო ბრუნვაში, მდიდარი სამეცნიერო ლიტერატურის გათვალისწინებით შესწავლილია საქართველოს უახლესი ისტორიის ყველაზე მძიმე პერიოდის საბჭოთა რეჟიმის პოლიტიკური პროცესები, განმათავისუფლებელი ბრძოლის ფონზე წარმოჩენილია ეროვნული მოძრაობის ეტაპები და ქართული ემიგრაციის მოღვაწეობა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისათვის.

იხილეთ აგრეთვე

×