+
შევისწავლოთ ჭადრაკი
ავტორი: მერაბ თხელიძე;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სასწავლო
უმაღლესი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2018
რეიტინგი:
ლექციათა კურსი წარმოადგენს ჭადრაკის სწავლების სახელმძღვანელოს ნებისმიერი ადამიანისთვის, რომელიც შეიძლება არ კი იცნობდეს ჭადრაკს, მისი ასაკის, ეროვნების, რჯულის, მატერიალური მდგომარეობის, პოლიტიკური შეხედულების და ა.შ. მიუხედავად. ლექციათა კურსი პირველ რიგში განკუთვნილია საქართველოს ფიზიკური კულტურისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნი-ვერსიტეტის სტუდენტები სათვის და შემდეგ სხვა დარგის სტუდენ ტებსია დ სპეციალისტებისათვის, ყველა მსურველთათვის, ვიცნ დაინ-ტერესებულია არა მარტო იწვალონ ჭადრაკის თამაში მოყვარულის დონეზე მაინც, არამედ ჭადრაკში მიღებული ცონდა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები გადაიტანონ საზოგადოებრივი საქმიანობის სხვა სფეროში. დამხმარე სახელმძღვანელოში დამუშავებული მეთოდიკის დახმარებით გვინდა უპირველეს ყოვლისა ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტებს გავაცნოთ ჭადრაკის ჯადოსნური სამყარო, ვასწავლოთ ლოგიკური აზროვნება, მოთმინება, სიბეჯითე, წინდახედულება, სხვისი აზრის პატივისცემა.

იხილეთ აგრეთვე

×