+
შევისწავლოთ ჭადრაკი
ავტორი: მერაბ თხელიძე;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სასწავლო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2018
რეიტინგი:
დღეისათვის კარგად არის დამუშავებული ჭადრაკის სწავლების მეთოდიკა, რაც საშუალებას გვაძლევს არამარტო ვასწავლოთ ჭადრაკის თამაში მოზარდებს და ყველა მსურველს, არამედ შევძლოთ ჭადრაკში მიღებული ცოდნა და უნარ-ჩვევები გადაიტანონ საზოგადოებრივი საქმიანობის სხვა სფეროებში

იხილეთ აგრეთვე

×