+
კანონპროექტი სახელმწიფო საადგილმამულო ფონდიდან მამულების მცხოვრებთათვის კერძო საკუთრებათ მიცემისა
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 1919
რეიტინგი:
1919 წლის მიწის სამართალი და მიწის საკუთრების დოკუმენტი. სახელმწიფო საადგილმამულო ფონდიდან მამულების მცხოვრებთათვის კერძო საკუთრებად გადაცემის თაობაზე

იხილეთ აგრეთვე

×