+
კანონი საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკის სახელმწიფო კონტროლის შესახებ
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 1918
რეიტინგი:
1918 წლის გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკის N121 ოფიციალური განყოფილების დამატება, სახელმწიფო მართვის ზედამხედველობა და კონტროლი.

იხილეთ აგრეთვე

×