+
გამგეობის მოხსენება წყლის ტარიფის გადიდების შესახებ
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 1920
რეიტინგი:
1920 წლის მოხსენება ქალაქ თბილისის წყლის ტარიფის გადიდების შესახებ

იხილეთ აგრეთვე

×