+
გამგეობის მოხსენება პურის გამოცხობის თაობაზე
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 1920
რეიტინგი:
1920 წლის თბილისის გამგეობის თავმჯდომარის მოხსენება პურის გამოცხობის თაობაზე

იხილეთ აგრეთვე

×