+
დიაბეტის მართვა - Govern a Diabetes
ავტორი: კობა ამირხანაშვილი;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
პროფესიული, უმაღლესი, მასწავლებლისთვის
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2018
რეიტინგი:
მონოგრაფიაში, წარმოდგენილია შაქრიანი დიაბეტი ტიპი I მართვის ძირითადი პრინციპები. სახელმძღვანელო დაწერილია პოპულარულ ენაზე, რაც საშუალებას მისცემს მკითხველს მიიღოს ის ცოდნა და უნარჩვევები, რაც აუცილებელია არასამედიცინო დაწესებულებაში დიაბეტის სამკურნალოდ.

იხილეთ აგრეთვე

×