+
შუა საუკუნეების ქართული პოლიტიკური აზრი და„ვეფხისტყაოსანი“
ავტორი: გიორგი მჭედლიშვილი
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2000
რეიტინგი:
ნაშრომი ეხება შუა საუკუნეების ქართული პოლიტიკური კულტურის პრობლემებს. ამ კუთხიდანაა დანახული დიდი პოეტი, ამ პოზიციიდანაა წაკითხული მისი ,,ვეფხისტყაოსანი.“ ახლებურადაა გაშუქებული ჩვენი ისტორიის საკვანძო საკითხები: თუ როდის და რა პირობებში იქმნებოდა გენიალური ნაწარმოები, რას უნდა მოეხდინა გავლენა პოეტის იდუმალებით მოცულ ბიოგრაფიაზე. ,,ვეფხისტყაოსნის“ ავტორის პოლიტიკური მსოფლმხედველობის გარკვევით, ახსნილია ჩვენი ისტორიის სხვადასხვა ეტაპზე საზოგადოებაში პოემისადმი დამოკიდებულების საკითხები.ნაშრომი გამიზნულია ქართული კულტურის ისტორიის მკვლევართათვის, აგრეთვე მკითხველთა ფართო წრისათვის.

იხილეთ აგრეთვე

×