+
ქართული კულტურის პარადიგმა
ავტორი: გიორგი მჭედლიშვილი
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2004
რეიტინგი:
ნაშრომი ეხება შუა საუკუნეების ქართული პოლიტიკური კულტურის პრობლემებს. ამ კუთხიდანაა დანახული დიდი პოეტი, ამ პოზიციიდანაა წაკითხული მისი ,,ვეფხისტყაოსანი.“ რუსთაველის პოლიტიკური მსოფლმხედველობის გარკვევით ახსნილია ჩვენი ისტორიის სხვადასხვა ეტაპზე საზოგადოებაში პოემისადმი დამოკიდებულების საკითხები და შესაბამისად ნაჩვენებია ქართული კულტურის განვითარების დონე ქვეყნის ისტორიის ცალკეულ პერიოდებში. ნაშრომი განკუთვნილია სახელმწიფოებრივ-პოლიტიკური ისტორიის საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის.

იხილეთ აგრეთვე

×