+
სახელების ეთნოლოგია და ისტორია-მსოფლიოს ხალხთა ანთროპონიმიული სისტემები
ავტორი: როლანდ თოფჩიშვილი
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2010
რეიტინგი:

თანამედროვე უმაღლესი განათლების სისტემა სხვადასხვა

მეცნიერული მიმართულების, განსაკუთრებით კი მომიჯნავე

დარგების ინტეგრაციას ითვალისწინებს. გადაკვეთის სფერო

გააჩნიათ ისტორიას, ეთნოლოგიას, ლინგვისტიკას. ჯერ კიდევ

XX საუკუნის დასაწყისში ამ სამი მეცნიერების თანაბრად ფლობის შესანიშნავ მაგალითს დიდი ივანე ჯავახიშვილი გვიჩვენებდა. იგივე შეიძლება ითქვას სიმონ ჯანაშიას შესახებ. შემდეგ

ასეთი ცოდნის შესანიშნავი მაგალითი მოგვცა გიორგი მელიქიშვილმაც.

იხილეთ აგრეთვე

×