+
სიმართლე ბაგრატოვანთა სახლის ისტორიკოსის პირისპირ
ავტორი: ხომერიკი, მანანა
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2018
რეიტინგი:

ნარკვევში გადმოცემულია იმერეთის ბაგრატიონთა ღვანკითში

მცხოვრები შტოს ისტორია. საარქივო დოკუმენტებზე დაყრდნობით, ნაჩვენებია, თუ როგორ არაობიექტურად აშუქებენ ამ ოჯახთან დაკავშირებულ ფაქტებს, მალავენ უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტებს. იმერეთის

1819-1820 წლების აჯანყებამ ტრაგიკული ფურცელი ჩაწერა საქართველოს ისტორიაში. ვფიქრობთ, აჯანყების მონაწილე, ნატანჯი ოჯახის წევრების დაუნდობლად დამცირება არა მხოლოდ მათი ნათელი

ხსოვნის შეურაცხყოფა, არამედ გარკვეულ წილად, ჩვენი ისტორიისადმი

უპატივცემულობის გამოვლენაა. ნარკვევში ასევე წამოწეულია ბაგრატიონ-იმერეტინსკის გვარით მანიპულაციის საკითხი. ჩვენი მიზანია

მკითხველისათვის რეალური ფაქტებისა და დოკუმენტების გაცნობა,

რათა მან თავად შეძლოს სწორი დასკვნების გამოტანა.

იხილეთ აგრეთვე

×