+
წამების წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო ინსტრუმენტები და მექანიზმები : წამებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი დოკუმენტებისა და ს
ავტორი: წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის საბჭო-ჯიშკარიანი, მარიამ
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2017
რეიტინგი:

როგორც ცნობილია, წამება წარუშლელ კვალს ტოვებს ადამიანის ცხოვრებაზე,

მის ფიზიკურ თუ ფსიქიკურ ჯანმრთელობასა და სოციალურ ფუნქციონირებაზე.

წამების შედეგად განვითარებული ფიზიკურ თუ ფსიქიკურ აშლილობათა

სიმპტომები შესაძლოა განკურნებულ იქნას, მაგრამ ის სულიერი თუ მორალური

ზიანი, რასაც პიროვნება განიცდის წამების შედეგად, და ის მძიმე კვალი, რაც მის

ოჯახზე და არა მარტო ოჯახზე, თაობებზეც აისახება, მუდმივ ჩრდილად გასდევს

მთელს მის ცხოვრებასა და მოღვაწეობას. 

იხილეთ აგრეთვე

×