+
ჟამი ძიებისა და განსჯისა
ავტორი: მოსე ჯანაშვილი
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: მხატვრული
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2006
რეიტინგი:
ქართული კულტურის დიდი მოღვაწე მოსე ჯანაშვილი იმ განსაკუთრებულად გამორჩეულ მამულიშვილთა რიცხვს ეკუთვნის, რომლებმაც დაუფასებელი ამაგი დასდეს საკაცობრიო საგანძურში საქართველოს შეტანილი წვლილის წარმოჩენასა და განვრცობას, ქართველი ხალხის თავისუფლებისათვის ბრძოლას, ერის სიძველეთა მოვლა-პატრონობას, სულიერების გადარჩენასა და მრავალსაუკუნოვან და სამომავლო იდეალებს.

იხილეთ აგრეთვე

×