+
ქართული ეთნიე რელიგიური მოქცევის ეპოქაში-georgian ethnie in the epoch of religious conversion
ავტორი: მარიამ ჩხარტიშვილი
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2009
რეიტინგი:

კვლევის ფოკუსს წარმოადგენს ეთნიე, რომელიც

მოსახლეობდა თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე,

როგორც მის აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ ნაწილში. ქართლი

იყო ამ ერთობის თვითსახელწოდება, რაც შემდგომში

ხსენებული ეთნიკური ჯგუფის მიერ კონტროლირებადი

ტერიტორიის აღმნიშვნელ ტერმინადაც იქცა.Eსწორედ ეთნიე

ქართლის განვითარების შედეგად X-XI საუკუნეებში

წარმოიშვა მტკიცე შიდა სოციალური შეჭიდულობის მქონე

საქართველო-კოლექტივი ანუ პრემოდერნული ქართული ნაცია

და ხოლო XIX საუკუნეში ამ უკანასკნელს დაეფუძნა

მოდერნული ქართული ნაცია. 

იხილეთ აგრეთვე

×