+
ქართულ-ჩერქეზულ-აფხაზური ეტიმოლოგიური ძიებანი
ავტორი: მერაბ ჩუხუა,
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2017
რეიტინგი:

პროფ. მერაბ ჩუხუას ნაშრომი „ქართულ-ჩერქეზულ-აფხაზური ეტიმოლოგიური ძიებანი“ მოიცავს1500-მდე სიტყვა-სტატიას. „ძიებანში“ შემოვიდა

ავტორის მიერ შედგენილი უნიფიცირებული ტრანსკრიფცია იბერიულკავკასიურ ენათა ფონოლოგიური სისტემისათვის. განხილულია ქართული,

კოლხური (მეგრულ-ლაზური), სვანური, აფხაზური, აბაზური, უბიხური,

ადიღეური, ყაბარდოული ენების სათანადო ძირეული მასალა, ანუ ის

ძირითადი ლექსიკური ფონდი ენისა, რომლის მიხედვითაც, შესაბამისი

მეთოდის გამოყენებით, მტკიცდება ამა თუ იმ ენებს შორის გენეტიკური

ნათესაობა. 

იხილეთ აგრეთვე

×