+
წუნდა
ავტორი: გურამ კუტალაძე
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2017
რეიტინგი:

მტკვრის კანიონში, სოფელ ნაქალაქევთან, ჯავახეთის ზეგნის ძირობზე გაშლილ შემრეცზე, იქ, 
სადაც გოგირდოვანი წყლის გამოსავალია, მიწის 
წიაღი კლდის მასივს გაურღვევია, თითქოს, საგანგებოდ, საიმისოდ, რომ ადამიანის ხელს გაესრულებინა ბუნებისმიერი შემოქმედება. ქარაფი და მასზე 
აზიდული ეკლესია, ურთიერთში დიდი ხელოვანებით 
შეძერწილი, ერთ მთლიანობას წარმოადგენს, ბუნებისა და კულტურის ერთობა-თანამშრომლობის დასრულებულ, საზეიმო კომპოზიციას. 

იხილეთ აგრეთვე

×