+
დიდი ბაკური - ქართული ასომთავრული დამწერლობის ფუძემდებელი
ავტორი: ბესიკ ხურცილავა
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2003
რეიტინგი:
წინამდებარე მონოგრაფია ეძღვნება ადრექრისტიანული ხანის გამოჩენილ ქართველ პოლიტიკურ და საზოგადო მოღვაწეს, ასომთავრული ანბანისა და ორიგინალური კალენდარული წელთაღრიცხვის ერთ-ერთ შემოქმედს, დიდ ბაკურს. ნაშრომში ძველ ქართულ და უცხოურ წერილობით წყაროებში დაცული ცნობების საფუძველზე წარმოჩენილია აღნიშნული პიროვნების მრავალმხრივი პორტრეტი. ნაშრომი განკუთვნილია როგორც სპეციალისტთა, ისე მკითხველთა ფართო წრისათვის.

იხილეთ აგრეთვე

×