+
ზოგადი პარაზიტოლოგია
ავტორი: გუგული გოდერძიშვილი; შადიმან ფოცხვერია;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სასწავლო
პროფესიული, უმაღლესი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2007
რეიტინგი:
წინამდებარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია სავეტერინარო მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტებისა და ვეტერინარიის დარგის სპეციალისტებისათვის. წიგნი ეხება პარაზიტიზმსა და მასთან დაკავშირებულ მოვლენათა შესწავლას, რომლებსაც დიდი მნიშვნელობა გააჩნიათ, როგორც თეორიული ასევე პრაქტიკული კუთხით.

იხილეთ აგრეთვე

×