+
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის
ავტორი: რევაზ დანელია; ნანა ჩხაიძე; თამარ კვარაცხელია;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სასწავლო
უმაღლესი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2008
რეიტინგი:
უმაღლესი მათემატიკის წინამდებარე სახელმძღვანელო შედგენილია საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურენეო უნივერსიტეტის ეკონომიკურ-ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ბაკალავრებისათვის. ნაშრომში უმაღლესი მათემატიკის ამოცანებისა და სავარჯიშოების გვერდით მოცემულია მარტივი ამოცანები ეკონომიკის სფეროდან და ყოველი მათგანი დაწვრილებითაა ახსნილი.

იხილეთ აგრეთვე

×