+
მცოხნავ ცხოველთა პარამფისტომიდოზები საქართველოში
ავტორი: შადიმან ფოცხვერია;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სასწავლო
პროფესიული, უმაღლესი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2009
რეიტინგი:
მონოგრაფია ეძღვნება საქართველოში გავრცელებულ მცოხნავ ცხოველთა ჰელმინთოზურ დაავადებას – პარამფისტომიდოზებს. მასში განხილულია პარამფისტომიდოზების აღმძვრელების ბიოლოგიის, ამ დაავადების ეპიზოოტოლოგიის, პროგნოზირების, მკურნალობისა და პროფილაქტიკის საკითხები. ჩატარებულ ფართო სამეცნიერო-კვლევით სამუშაოთა შედეგების საფუძველზე მომზადებულია საქართველოში მცოხნავ ცხოველთა პარამფისტომიდოზების საწინააღმდეგო ღონისძიებათა სქემა.

იხილეთ აგრეთვე

×