+
ეკონომიკური კონცეპტები ქართულ მხატვრულ პროზაში - Economic Concepts in Georgian Fiction
ავტორი: შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი - Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2017
რეიტინგი:

წიგნში მოცემულია ეკონომიკური კონცეპტები ქართულ მხატვრულ პროზაში.

იხილეთ აგრეთვე

×