+
ეკონომიკური თეორია და რეფორმები თანამედროვე გამოწვევების წინაშე
ავტორი: პაატა ლეიაშვილი
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2017
რეიტინგი:

წიგნი წარმოადგენს პროფ. პ. ლეიაშვილის სხვადასხვა წლებში დაწერილი შრომების კრებულს, რომლებიც გაერთიანებულია თემატურად სამ თავში. განხილული თემები მოიცავენ ეკონომიკური თეორიის, რეფორმების და პოლიტიკის აქტუალურ საკითხებს. შემოთავაზებულია საინტერესო ეკონომიკური კონცეპცია, იდეა და განსხვავებული ხედვა მთელ რიგ თეორიულ და პრქტიკულ საკითხებთან დაკავშირებით. შემოთავაზებულია საერთო ეკონომიკური წონასწორობის ორიგინალური მოდელი. მიმდინარე რეფორმების მიმართ ავტორს აქვს კრიტიკული დამოკიდებულება, და ამავე დროს, კონსტრუქციული პოზოცოა და გვთავაზაობს კონკრეტულ წინადადებებს ეკონომიკის რეალური და საფინანსო სექტორების ფუნქციონირების გასაუმჯობესებლად. ნაშრომი გათვალისწინებულია ეკონომიკური პროფილის მეცნიერმუშაკებისთვის, ლექტორებისთვის, ეკონომიკური თეორიით და ეკონომოკური პოლიტიკით დაინტერესებული პირებისთვის.

იხილეთ აგრეთვე

×