+
სიტყვათშემოკლებანი ქართულ ბიბლიოგრაფიულ ჩანაწერებში-მეთოდურ-ინსტრუქციული წერილი ბიბლიოთეკების დასახმარებლად
ავტორი: ნანა ქავთარაძე
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: შემეცნებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2012
რეიტინგი:
სიტყვათშემოკლებანი ქართულ ბიბლიოგრაფიულ ჩანაწერებში : მეთოდურ-ინსტრუქციული წერილი ბიბლიოთეკების დასახმარებლად (მე-2 შესწორებული და შევსებული გამოცემა)

იხილეთ აგრეთვე

×