+
ბიობიბლიოგრაფია
ავტორი: მოსე ჯანაშვილი
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2006
რეიტინგი:
მრავალმხრივი მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის მოსე ჯანაშვილის ბიობიბლიოგრაფია მოიცავს 1877 – 2006 წლებში გამოქვეყნებულ მასალებს. ბიობიბლიოგრაფიაში თავმოყრილია მ.ჯანაშვილის კორესპონდენციების, სამეცნიერო – კვლევითი, სამეცნიერო – პოპულარული, თარგმნილი, მისი რედაქციით და კომენტარებით გამოცემული ნაშრომების აღწერილობები, აგრეთვე ლიტერატურა მ.ჯანაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების შესახებ.

იხილეთ აგრეთვე

×