+
ეთნოლინგვისტური ტერმინები და ევროპული ქარტია უმცირესობათა ენების შესახებ
ავტორი: ტარიელ ფუტკარაძე
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2005
რეიტინგი:
ყოველ საზოგადოებრივ ჯგუფს/ერთობას აქვს უფლება, იცოდეს თავისი წარმომავლობა. ეთნო–კულტურული წარსულის ცოდნის ხარისხი განსაზღვრავს პიროვნებისა თუ საზოგადოების ეროვნულ თვითმიკუთვნებას (იდენტობას). ობიექტური თვითაღქმა მშვიდობიანი თანაცხოვრების საფუძველია.

იხილეთ აგრეთვე

×
© emis.ge   Email: info@emis.ge   Tel: 032 220 0 220
საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში