+
უფლისციხე შუა საუკუნეებში
ავტორი: დავით მინდორაშვილი; რედაქტორი გიორგი რჩეულიშვილი
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: შემეცნებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2008
რეიტინგი:
ნაშრომი ეძღვნება ქართული მატერიალური კულტურის შესანიშნავი ძეგლის, უფლისციხის შუა საუკუნეების ისტორიის სხვადასხვა საკითხების შესწავლას წინამდებარე ნაშრომი პირველი ცდაა თავი მოუყაროს და შეძლებისდაგვარად წარმოაჩინოს შუა საუკუნეების უფლისციხის ისტორიის პრობლემები, განსაზღვროს მისი განვითარების ძირითადი ეტაპები და ხასიათი, გაანალიზოს იმ ხანის არქეოლოგიური მასალა და სხვ.

იხილეთ აგრეთვე

×