+
ციტოქრომ p450-ის ქიმიური მოდიფიკაცია
ავტორი: მარლენ გორდეზიანი; გია ხატისაშვილი;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: შემეცნებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2008
რეიტინგი:
ნაშრომი წარმოადგენს ავტორების ერთგვარ მცდელობას, გაეანალიზებინათ ბოლო ორი ათეული წლის მანძილზე მოპოვებული ინფორმაცია ციტოქრომ P450-ის ქიმიური მოდიფიკაციის შესახებ და ამ ჭრილში წარმოედგინათ საკუთარი კვლევის შედეგები.

იხილეთ აგრეთვე

×