+
ზოგადსაგანმანათლებლო საშუალო სკოლის სტრატეგიული განვითარების მენეჯმენტი
ავტორი: ელზა ბადაშვილი;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: შემეცნებითი
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2012
რეიტინგი:
ნებისმიერი სამართავი ობიექტის სტრატეგიული განვითარების მენეჯმენტი არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, არამედ მსოფლიოს მასშტაბით არის ინოვაციური პროცესი და ჩამოყალიბების ფაზაშია. მიუხედავად ამისა, მთელი რიგი მეცნიერული კვლევებისა და პრაქტიკული რეალიზების საფუძველზე, ამ მიმართულებით საგრძნობი წინსვლა მაინც არსებობს. რაც შეეხება განათლების სისტემას, სტრატეგიული მენეჯმენტი აქ თითქმის არ განიხილება და იგი ჩანასახის მდგომარეობაშია. აქედან გამომდინარე, განათლების სისტემაში დღეისათვის საერთოდ არ გამოიყენება სტრატეგიული მენეჯმენტის პოტენციური რესურსები და მას სათანადო ყურადღება არ ექცევა.

იხილეთ აგრეთვე

×