+
ენათმეცნიერების პროპედევტიკა და ზოგადი ფონეტიკა
ავტორი: გიორგი ჩიქობავა, არნოლდ ახვლედიანი
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
საშუალო, პროფესიული, უმაღლესი, მასწავლებლისთვის
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 1932
რეიტინგი:
ენათმეცნიერების პროპედევტიკის მიზანია სისტემური სახით წარმოგვიდგინოს ენათმეცნიერების ელემენტები ისე, როგორც ეს არის შესაძლებელი ენათმეცნიერული ცოდნის თანამედროვე საფეხურზე და ეს ცნებები მისცემს ამ მსჯელობას სისტემატურს ხასიათს.

იხილეთ აგრეთვე

×