+
თავადი ჭავჭავაძეები
ავტორი: იური ჩიქოვანი
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2002
რეიტინგი:
წინამდებარე ნაშრომი თავად ჭავჭავაძეთა გენეალოგიის კვლევის შედეგების პირველი პუბლიკაციაა ქართულ ენაზე და აქ წარმოდგენილი გენეალოგია სადღეისოდ სრულყოფილია. აღსანიშნავია ისიც, რომ ახლებურადაა გააზრებული XVI-XVII საუკუნეების ჭავჭავაძეთა გენეოლოგია, რომელიც განსხვავებით ძველისაგან, ტრადიციულისაგან, სრულ შესაბამისობაშია ისტორიულ დოკუმენტებთან. აქვე, დავძენ, ზოგიერთ შემთხვევაში, ნუსხებში შეყვანილი არ არის ჭავჭავაძეთა ის შთამომავლები, რომლებიც მცირეწლოვნები გარდაიცვალნენ.

იხილეთ აგრეთვე

×