+
სიმინდზე მძიმე მეტალების მოქმედება
ავტორი: ლიანა მამულაშვილი;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2008
რეიტინგი:
მონოგრაფიაში ვრცლადაა განხილული სიმინდზე მძიმე მეტალების ბიომორფოლოგიური და მუტაგენური მოქმედების შედეგები. გამონახულია გზები უარყოფითი ანთროპოგენული ფაქტორების თავიდან აცილებისა.

იხილეთ აგრეთვე

×