+
წერილები, პიესები, სიტყვები, მიმართვები, ბარათები არქივიდან
ავტორი: ბაქრაძე, აკაკი
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: მხატვრული
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 2006
რეიტინგი:
ისტორიული ამბები ამა თუ იმ ცნობილ და უცნობ ხალხთან დაკავშირებით საბჭოურ პერიოდში. ლეგენდები ცნობილ ხალხზე, მათი წერილების, მიმართვების, საუბრების შესახებ, ამოღებული ინფორმაცია არქივიდან.

იხილეთ აგრეთვე

×