+
საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ქართული ეპიგრაფიკული ძეგლების კატალოგი
ავტორი: ა.ბაქრაძე; ს.ბოლქვაძე;
მომწოდებელი: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
თემა: სამეცნიერო
ენა: ქართული
გამოცემის თარიღი: 1953
რეიტინგი:
წინამდებარე წიგნი წარმოადგენს საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ქართული ეპიგრაფიული ძეგლების კატალოგს.

იხილეთ აგრეთვე

×